کانال تلگرامی ما farandroid@
 شماره مجازی جهت فعالسازی تلگرام (کلیک کنید)
 
سفارش ساخت ربات آنتی اسپم وتبچی تلگرام (کلیک کنید)
 
پشتیبانی سایت farandroid 09032590186\mahdikarimi829@gmail.com